Hızlı maruziyet değerlendirme yöntemi (QEC) güncellememiz çok yakında sizlerle...

uMED Ergonomi yazılımı artık hızlı maruziyet değerlendirme (QEC) yöntemini içerecek. uMED Ergonomi yazılımı sizlere daha iyi, hızlı, kolay kullanabilir bir bilgisayar destekli ergonomi analiz ortamı sağlayacak şekilde geliştirilmiştir.

uMED Ergonomi yazılımı ücretsiz lisans ile ergonomi analizleri gerçekleştiren iş sağlığı ve güvenliği uzmanları, ilgili mühendislik alanlarında öğretim üyeleri ve öğrencilerin kullanımına sunulmuştur. uMED Ergonomi yazılımı kullanıcıların geri bildirimleri ışığında Türkiye’de geliştirilmiş ve geliştirilmeye devam etmektedir.

uMED Ergonomi yazılımı www.akromuhendislik.com/ergonomi adresindeki bağlantıları takip ederek indirebilir ve ücretsiz lisans talebinde bulunabilirsiniz.

QEC Quick Exposure Check (Hızlı  Maruziyet Değerlendirme) nedir?

Kas-iskelet risklerinin sayısal olarak değerlendirilmesinde kullanılan, fiziksel çalışma şekline yönelik gözlemleri ve katılımcı bildirimlerini birleştiren karma bir yöntemdir.

Hızlı Maruziyet Değerlendirmesi (QEC) hangi alanlarda kullanabilir?

- İş sağlığı ve güvenliği risk analizleri; meslek hastalıklarının incelenmesi

- Hizmet sektöründe çalışanların bel rahatsızlıklarının nedenlerinin incelenmesi (örn. Temizlik çalışanları, reyon görevlileri, kargo hizmetlileri)

- Mobilya üretim, otomotiv ve metal sanayi gibi imalat sektöründe çalışanların kas-iskelet sistemi hastalık risklerinin saptanması

ve burada listelenemeyecek kadar fazla sayıdaki farklı alanlarda ergonomik değerlendirmeler için yararlıdır.

Hızlı Maruziyet Değerlendirmesi (QEC) ile ilgili örnekler nelerdir?

QEC yöntemi, 1998 yılında Li ve Buckle tarafından geliştirilmiş ve 2003’te David, Woods ve Buckle tarafından yeniden gözden geçirilerek düzenlenmiştir. Yaklaşık 200 sağlık ve güvenlik uygulayıcısının katılımcı yaklaşımıyla oluşturulan ölçeğin, önemli bir özelliği değerlendirme sürecinde çalışanın katılımını da sağlamasıdır. Böylece ergonomik girişimlerde katılımcı yaklaşım sağlanmaktadır. [1]

E. A. Mert tarafından gerçekleştirilen çalışmada elde edilen sonuçlara göre risk yüzdesi açısından 8 durumdan 6’sında en iyi sonuç ManTRA yöntemiyle elde edilirken, eylem seviyesi açısından en iyi sonuçlar OWAS, REBA ve QEC yöntemleriyle elde edilmiştir. Süreklilik faktörünü sonuçlarına en tutarlı yansıtan yöntem QEC olarak belirlenmiştir. Atölyenin ergonomik risk değerlendirmesi sonucunda, değerlendirilen 11 görevin tamamı için ergonomik iyileştirme ihtiyacı bulunduğu tespit edilmiştir. [2]

Hızlı Maruziyet Değerlendirme Ölçütü (Quick Exposure Check; QEC), kasiskelet risklerinin sayısal olarak değerlendirilmesinde kullanılan, fiziksel çalışma şekline yönelik gözlemleri ve katılımcı bildirimlerini birleştiren karma bir yöntemdir. Yöntemin güncel şekli 2005 yılında yayınlanmıştır (David ve ark., 2005). Yöntemin dilimize çevrilmesi ve ulusal literatüre kazandırılması çalışmaları sürmektedir (Özcan ve ark., 2005). Bu çalışmada, tekstil üretimindeki makineli dikim sürecinde yapılan ergonomik iyileştirmelerden sonra kas-iskelet risklerinde gerçekleşen değişim Hızlı Maruziyet Değerlendirme Ölçütü (HMDÖ) yöntemiyle incelenmiştir. [3]

Kaynakça

[1]_ O. Erdinç, Ö. Vayvay; “Hızlı Maruziyet Değerlendirme Ölçütü (Quick Exposure Check) Yöntemiyle Tekstil Üretimindeki Ergonomik İyileştirmelerin Kas-İskelet Risklerine Etkisinin İncelenmesi”; 2006

[2] E.A. Mert; “Ergonomik Risk Değerlendirme Yöntemlerinin Karşılaştırılması ve Bir Çanta İmalat Atölyesinde Uygulanması”, 2014

[3] Safinaz Esra ÇİFTÇİ, “Hazır Giyim İmalatında Ergonomik Risk Değerlendirme ve Kas İskelet Sistemi Sorunları”, 2016