Özet

Autodesk Simulation Moldflow ve Autodesk Simulation Mechanical ile ambalaj sektöründe yoğun kullanılan plastik kasalar için enjeksiyon dolum analizleri ve yapısal dayanım analizleri gerçekleştirilebilir. Bu projede plastik kasa geometrisi Solidworks(.sldprt) formatında alınmış ve 3 boyutlu enjeksiyon dolum analizleri ile istenilen seviyede çevrim süreleri elde edilmiştir. Kasalar için belirlenen tasarım yapısal dayanım için sabit yük altında analizlere tabi tutulmuş ve kasada meydana gelen seyim, gerilme ve güvenlik katsayıları hesaplanmıştır.