Özet

Örnek Proje - İnşaat

Proje kapsamında Autocad görüntülerinden ve topografik ölçümlerden elde edilen veriler işlenerek 3 boyutlu açık kanal geometrisi oluşturulmuş ve açok kaynak kodlu hesaplamalı akışkanlar dinamiği yazılımları kullanılarak açık kanal akış analizleri gerçekleştirilmiştir. Belirtilen yağış koşullarında, imal edilecek açık kanalların taşkına sebebiyet vermeden su tahliyesini gerçekleştirebildiği kontrol edilerek raporlanmıştır.