Özet

Örnek Proje - Kalıp Yolluk Tasarımı ve Cycle Time Optimizasyonu

3 boyutlu kalıp modellemesi ile kalıp içerisinde meydana gelen zamana bağlı sıcaklık değişimleri ile farklı gözler arasındaki üretim farklılıkları analiz edilmiştir. Kalitenin standard hale getirilmesi ve kalıp içi dengesizliklerin minimuma indirilmesi amacı ile soğutma sisteminin tasarımı analiz edilerek sonuçlar raporlanmıştır.