Özet

Örnek Proje - Medikal Enjektör Üretimi

Plastik enjeksiyon ile üretilen medikal ürünlerde toleransların yakalanması kalite ve sertifikasyon açısından önem taşımaktadır. Bu proje ile uzun ve ince maça ile üretilen enjektör için core shift analizleri gerçekleştirirerek, üretim toleranslarının kalıp tasarımından ne kadar etkilendiği raporlanmış ve iyileştirme çalışmaları gerçekleştirilmiştir.