Özet

Örnek Proje - Y Konnektör Kalıbı Akış Analizleri

Medikal sektörede kalıp üretimi yapan bir firma için kalıplama öncesi 3 boyutlu plastik enjeksiyon analizleri yapılarak hava boşluğu problemleri tahmin edilmiştir. Dolum için en uygun noktanın seçilmesi ve raporlanması gerçekleştirilmiştir.