Özet

Örnek Proje - Medikal Görüntü İşleme

Proje kapsamında segmentasyon verilerinden elde edilen yüzey modelleri kullanılarak sızdırmaz 3 boyutlu sonlu elemanlar analizli modeli oluşturulmuştur. Model çeşitli mekanik analizler için kullanılmıştır.