Mekanik Dış İskelet - Eksoskeleton

Giyilebilir Mekanik Dış İskelet (Eksoskeleton) Sistemlerin AnyBody Modelleme Sistemi ile Modellenmesi

Eksoskeleton sistemler insan hareketlerinin desteklenmesi ve iyileştirilmesi için tasarlanan cihazlardır-. Kullanıcıya fiziksel bir destek vermek, dış etkilerden koruman veya kullanıcının kendi ağırlığı veya taşıdığı bir ağırlığı taşımak gibi farklı amaçları bir arada gerçekleştirebilen cihazlardır.

Eksoskeleton sistemlerin istenilen mekanik etkiyi kullanıcı komforunu en az etkileyecek şekilde vermesi, tasarım sırasında cihaz ile insan kas iskelet sisteminin etkileşiminin analiz edilmesi ve anlaşılması ile mümkündür.

AnyBody Modelleme Sistemi ürün geliştirme sırasında üretilecek prototip sayısını en aza indirerek, tasarımdaki kritik soruların cevaplanmasına imkan tanır. Kullanılacak eyleyiciler için gerekli maksimum kuvvetler, insan vücudu ile eksoskeleton bağlantı noktaları gibi parametreler biyomekanik analizler ile önceden belirlenebilir.

 

Modellemenin Faydaları

 • Sanal prototipleme ile daha düşük maliyet ile doğru tasarımı yakalama                    Yaşlılar için geliştirilmiş mekanik destek cihazı prototipi 
 • Tasarım aşamasında farklı fikirleri hızlıca test etme                                                                                     (AxoSuit Projesi www.axo-suit.eu)
 • Kullanıcının sistemin şekil, ağırlık, boyut ve eyleyici kuvvetlerindeki değişimlere                                                                                                         vereceği tepkileri hesaplayabilme
 • Tasarımın getiri götürü noktaları açısından optimize edilmesi                                                                                                           
 • Performans değerlerinin niceliksel olarak değerlendirilmesi
 • Risk faktörlerinin önceden belirlenmesi
 • Prototiplerin üretim öncesinde kontrol edilmesi

 

Brakial pleksus yaralanması için geliştirilmiş pasif eksoskeleton (Shaoping Bai)

 Eksoskeleton Simülasyonları için AnyBody               Modelleme Sistemi                        

           Günlük aktiviteleri eksoskeleton öncesi ve sonrası biyomekanik analizleri

           Vücut ve eksoskeleton eklem noktalarının eşleştirilmesi

           Kas metabolic güç ve enerji değerleri

           Kas aktivasyon seviye ve paternleri

           Kas kuvvetleri

           Eklem reaksiyon kuvvet ve momentleri

           Vücut ve eksoskeleton arasındaki temas kuvvetleri

           Eksoskeleton operasyonu sırasında gerekli dinamik tork ve güç değerlerinin                     hesaplanması

Brakial pleksus yaralanması için geliştirilmiş     

pasif eksoskeleton -(Shaoping Bai)

 

AnyBody Modelleme Sistemi(AMS) Özellikleri               

 • Grafik arayüze sahip güçlü analiz motoru (multibody solver)
 • Gelişmiş tersine dinamik yöntem uygulaması
 • Kapalı kinematik döngüleri çözümleme imkanı
 • Batch modu desteği
 • Model duruşunu belirlemek için fonksiyonlar
 • C3D, BVH ve benzer biçimlerdeki hareket verisinin aktarım desteği

 

 

AnyBody Model Kütüphanesi(AMMR) Özellikleri

 • Açık kaynak kodlu model kütüphanesi
 • Anatomik olarak doğrulanmış detaylı vücut modelleri
 • Hazır şablonlar ile hızlı modelleme
 • Vücut ölçülerinin ölçeklenebilme imkanı (antropometrik veya kişiye özel)
 • CAD modellerinin aktarımı
 • SCI indeksindeki dergilerde yayımlanmış model doğrulama literatürü

 

-

 

 

 

                                                                                                                                                          Farklı Eksoskeleton Cihazlar için Çözüm Üretebiliriz...

                                                                                                                              Pasif veya aktif eyleyiciye sahip sistemler

    Sabit veya mobil                                                                                          Destek ve rehabilitasyon amaçlı

     Alt ekstremite

      Üst ekstremite

     Tüm vücut

      Güç eldivenleri

     Bel destek sistemleri

     Cihaz kullanma destek sistemleri

      Güç giysileri  

       Ve tüm benzer sistemler...